Beuvaisgrunden

Nedramning af jernbetonpæle forløber som forventet, punkthus B er nu rammet.

Inden for 3 uger forventes det at arbejdet afsluttes.