Erhverv

Bo-Hus har haft både del- og hovedentrepriser med byggerier for erhverv.

Hovedentreprise for East Logistics Ejendomme ApS

Byggeri for Boligorganisationen Tårbyhuse

Byggeri for Bo-Hus