Sankt Birgitta Skolen

To nye klasselokaler i seperat bygning i tilknyhtning til eksisterende skole, bygning indeholder også toiletter, teknik rum og depotrum.