Velkommen til Benjamin

Velkommen til Benjamin, som skal være i praktik i 20 uger som bygningskonstruktør.