Renovering

Bo-Hus har udført en række renoveringsprojekter på både boliger og erhvervsbyggeri.

Totalentreprise i Guldborgsund Kommune – entreprisesum kr. 70 mio.

Hovedentreprise i Guldborgsund Kommune – renovering af 300 badeværelser.

Hovedentreprise for Vordinborg Boligselskab

Fagentreprise for Boligforeningen Lolland

Hovedentreprise for Domea

Hovedentreprise for Nakskov Almene Boligforening

Hovedentreprise for Boligkontoret Danmark

Hovedentreprise for Lejerbo – byggeperiode ’13 – ’14

Hovedentreprise for LF BO