Renovering

Bo-Hus har udført en række renoveringsprojekter på både boliger og erhvervsbyggeri.

Totalentreprise i Guldborgsund Kommune – entreprisesum kr. 70 mio.

Totalentreprise i Guldborgsund Kommune – entreprisesum kr. 70 mio.

Hovedentreprise i Guldborgsund Kommune – renovering af 300 badeværelser.

Hovedentreprise for Vordinborg Boligselskab

Fagentreprise for Boligforeningen Lolland

Hovedentreprise for Domea

Hovedentreprise for Nakskov Almene Boligforening

Hovedentreprise for Boligkontoret Danmark

Hovedentreprise for LF BO

Hovedentreprise for Lejerbo – byggeperiode ’13 – ’14