Lokal indsats

Bo-Hus hædres med DI Lolland-Falsters Initiativ-Pris 2021

Nykøbing-virksomheden Bo-Hus A/S fik tirsdag overrakt DI Lolland-Falsters Initiativ-Pris 2021
Bo-Hus hædret med initiativpris fra DI

Af Denny Michael Jakobsen
DI Lolland-Falsters Initiativpris 2021 blev tirsdag overrakt til Bo-Hus A/S i byggevirksomhedens iøjnefaldende domicil ud mod Skovalleen.
Bo-Hus udfører primært hoved- og totalentrepriser, men tilbyder også murer-, tømrer- og andre enkeltstående opgaver med udgangspunkt fra Nykøbing.
Formand for DI Lolland-Falster, Kim Frimann, og borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, overrakte prisen til Bo-Hus’ direktør Bo Jørgensen for virksomhedens fokus på bæredygtigt byggeri, for at tage socialt ansvar og for at skabe flotte økonomiske resultater.Det seneste årsregnskab for 2020 vidner også om en virksomhed med stærk drift. Nettoomsætningen ligger på lige over 200 millioner kroner mod 125 millioner kroner i 2019. Resultatet var på 10 millioner kroner efter skat, hvilket er en fordobling i forhold til 2019.

Udvikler lokalområdet
– Bo-Hus er et lysende eksempel på en virksomhed med vækstambitioner, som fokuserer på at være til stede lokalt, skabe gode relationer og udvikle vores område. Bo Jørgensen og hans medarbejdere har skabt en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække kompetente medarbejdere og sikre udvikling inden for bæredygtigt byggeri, siger Kim Frimann.
Bo-Hus har på det seneste været involveret i projekter som 52 lejligheder i Stengade/Sundbystræde i Nykøbing, Skovbørnehaven Søruphus i Eskilstrup og seniorbofællesskabet MariBoligerne i Maribo. Derudover er Bo-Hus i gang med prestigeprojektet med at bygge den nye Sundskole, som bliver den første permanente svanemærkede skole i Danmark.
Derudover har Bo-Hus også opført lejligheder på blandt andet Østerbro i København og Tårnby på Amager.
– Jeg er superstolt over, at vi har en virksomhed i Nykøbing Falster, der har en størrelse, der også kan håndtere større opgaver uden for landsdelen, for det kan ikke være rigtigt, at vi altid skal betjenes af sjællændere og jyder. Så tusind tak for det I gør for vores område, sagde John Brædder ved prisoverrækkelsen.

Tager socialt ansvar
Han roste også Bo-Hus for at lægge vægt på at skabe lokale arbejdspladser og for at kære sig om bæredygtigt byggeri og genbrug.
– I tager også et kæmpe socialt ansvar. Det er rigtig velset hos kommunen, fordi især i disse år er der mulighed for, at alle kan få et job, hvis bare man kan finde ud af, hvad folk er gode til. Der skal store pædagogiske evner til for at løfte opgaven, og der har I fundet en måde at gøre det på, så der også er den fornødne tid til at tale med folk på kanten af arbejdsmarkedet, sagde John Brædder.
– Det er vigtigt for os, at vi hele tiden kan tiltrække de rigtige medarbejdere, og vi føler et ansvar for at skabe et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. Det gælder ikke mindst i denne tid, hvor der er udbredt mangel på arbejdskraft, siger Bo Jørgensen.

Mere synlighed
Bo-Hus har arbejdet med bæredygtighed og social ansvarlighed i mange år, men først de seneste år gjort mere ud af at synliggøre det udadtil og ikke mindst indadtil.
– Det er vigtigt, at vi synliggør, at bæredygtighed er en vigtig del i det at drive virksomhed, så medarbejderne kan se værdien af det, og det kan alle nu lige fra lærlinge over svende til inde på kontoret. Når man så får et klap på skulderen for det, så er kæden ligesom sluttet på den rigtige måde, siger Bo Jørgensen.
Bo-Hus har i øvrigt netop afsløret planer for et nyt projekt til 150 millioner kroner kaldet Kystparken, som skal bestå af 76 nye seniorboliger på et område afgrænset af Kystvej, Niels Nielsensgade og H.P Jensensgade.

Det bliver også et bæredygtigt certificeret byggeri, som der nu er ved at blive lavet lokalplan for.

 

CSR

BO-HUS tager samfundsansvar  

 

BO-HUS har gennem mange år taget socialt ansvar for samfundets borgere.

Det kan være udfordrede folkeskoleelever, der er kommet i praktik, eller unge mennesker der er kommet i lærlingeforløb, efter længere tid udenfor arbejdsmarkedet.

Derudover er det andre borgere med særlige udfordringer, som enten er hjulpet i gang i virksomheden med en ekstra hånd, eller er fastholdt på arbejdsmarkedet gennem brug af eksempelvis fleksjob, §56 eller andre ordninger.

Desuden har vi øget vores fokus på affaldshåndtering, bæredygtighed samt genbrug, hvor ændrede arbejdsgange minimerer spild og restaffald.

I takt med virksomhedens vækst og dermed øgede muligheder for samfundsansvarligt arbejde, er der i 2018 etableret en CSR-afdeling. Dette har medført en styrket og mere struktureret indsats, der har motiveret alle dele af virksomheden til den fortsatte indsats.

 

Med 7 tømrerelever ansat, 2 folkeskoleelever samt 2 unge på kanten tilknyttet gør vi en indsats for Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse gennem fokus på uddannelsesvejen for unge mennesker. Vi bidrager med uddannede til fremtiden.
Med fastholdelse af medarbejdere gennem brug af ordninger (antal 6) samt indslusning af borgere på kanten i praktikforløb (antal 2) gør vi en indsats for Verdensmål 8 om Anstændigt arbejde og tager ansvar for, at flere får mulighed for at få erhvervserfaring.
BO-HUS er med 90 medarbejdere og hovedkontor i Nykøbing F. en stor arbejdsplads på Sydhavsøerne. Ud fra Verdensmål 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund er det naturligt for os at sikre lokale sportsaktiviteter.

I 2020 donerede vi sponsorater for over 200.000 kr. fordelt på 11 modtagere. Størstedelen blev doneret til idrætsforeninger, store som små, ud fra værdien om at god fysik og sociale kompetencer er vigtige elementer for et godt liv.

.

I 2020 oprettede vi et værksted på matriklen med en uddannet tømrer ansat. Der giver vi mulighed for at udfordrede unge mennesker, især folkeskoleelever, kan være i praktik et par dage om ugen, hvor der er plads til at lave mindre håndværksmæssige opgaver.

Desuden håndterer værkstedet vores affaldssortering af pap, plastik samt polystyren fra byggepladser i nærområdet. Bl.a. bliver polystyren granuleret og genanvendt til isolering. Derudover sorteres metal, brokker og træ, hvorved vi tilgodeser Verdensmål 12 om Ansvarlig forbrug og produktion.

Verdensmål 12 er også i fokus, når vi opfører Svanemærkede byggerier. Erfaring med byggeri baseret på bæredygtige materialer giver viden til mange medarbejdere, som derved får vigtige kompetencer til brug også i kommende opgaver.

Vi har mange samarbejdsflader og bidrager til Verdensmål 17 gennem partnerskaber med en del organisationer. Målet er uddannelse, socialt ansvar og flere ledige med udfordringer ind på arbejdsmarkedet i samarbejde med bl.a.

  • Celf: Center for erhvervsrettede uddannelser på Lolland Falster
  • Zealand: Erhvervsakademi hjemmehørende i Region Sjælland
  • Guldborgsund Kommune og Jobcenter
  • Guldborgsund Kommunes Folkeskoler
  • Rette Kurs: Privat aktør i aktiverings- og vejledningsindsats for socialt udsatte unge
  • Storstrøms Fængsel: Lukket fængsel beliggende på Nordfalster

Desuden er BO-HUS ambassadørvirksomhed for projekt ”Rekruttering fra Kanten”.

.