CSR

BO-HUS tager samfundsansvar  

 

BO-HUS har gennem mange år taget socialt ansvar for samfundets borgere.

Det kan være udfordrede folkeskoleelever, der er kommet i praktik, eller unge mennesker der er kommet i lærlingeforløb, efter længere tid udenfor arbejdsmarkedet.

Derudover er det andre borgere med særlige udfordringer, som enten er hjulpet i gang i virksomheden med en ekstra hånd, eller er fastholdt på arbejdsmarkedet gennem brug af eksempelvis fleksjob, §56 eller andre ordninger.

Desuden har vi øget vores fokus på affaldshåndtering, bæredygtighed samt genbrug, hvor ændrede arbejdsgange minimerer spild og restaffald.

I takt med virksomhedens vækst og dermed øgede muligheder for samfundsansvarligt arbejde, er der i 2018 etableret en CSR-afdeling. Dette har medført en styrket og mere struktureret indsats, der har motiveret alle dele af virksomheden til den fortsatte indsats.

 

Med 7 tømrerelever ansat, 2 folkeskoleelever samt 2 unge på kanten tilknyttet gør vi en indsats for Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse gennem fokus på uddannelsesvejen for unge mennesker. Vi bidrager med uddannede til fremtiden.

Med fastholdelse af medarbejdere gennem brug af ordninger (antal 6) samt indslusning af borgere på kanten i praktikforløb (antal 2) gør vi en indsats for Verdensmål 8 om Anstændigt arbejde og tager ansvar for, at flere får mulighed for at få erhvervserfaring.

BO-HUS er med 90 medarbejdere og hovedkontor i Nykøbing F. en stor arbejdsplads på Sydhavsøerne. Ud fra Verdensmål 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund er det naturligt for os at sikre lokale sportsaktiviteter.

I 2020 donerede vi sponsorater for over 200.000 kr. fordelt på 11 modtagere. Størstedelen blev doneret til idrætsforeninger, store som små, ud fra værdien om at god fysik og sociale kompetencer er vigtige elementer for et godt liv.

.

I 2020 oprettede vi et værksted på matriklen med en uddannet tømrer ansat. Der giver vi mulighed for at udfordrede unge mennesker, især folkeskoleelever, kan være i praktik et par dage om ugen, hvor der er plads til at lave mindre håndværksmæssige opgaver.

Desuden håndterer værkstedet vores affaldssortering af pap, plastik samt polystyren fra byggepladser i nærområdet. Bl.a. bliver polystyren granuleret og genanvendt til isolering. Derudover sorteres metal, brokker og træ, hvorved vi tilgodeser Verdensmål 12 om Ansvarlig forbrug og produktion.

Verdensmål 12 er også i fokus, når vi opfører Svanemærkede byggerier. Erfaring med byggeri baseret på bæredygtige materialer giver viden til mange medarbejdere, som derved får vigtige kompetencer til brug også i kommende opgaver.

Vi har mange samarbejdsflader og bidrager til Verdensmål 17 gennem partnerskaber med en del organisationer. Målet er uddannelse, socialt ansvar og flere ledige med udfordringer ind på arbejdsmarkedet i samarbejde med bl.a.

  • Celf: Center for erhvervsrettede uddannelser på Lolland Falster
  • Zealand: Erhvervsakademi hjemmehørende i Region Sjælland
  • Guldborgsund Kommune og Jobcenter
  • Guldborgsund Kommunes Folkeskoler
  • Rette Kurs: Privat aktør i aktiverings- og vejledningsindsats for socialt udsatte unge
  • Storstrøms Fængsel: Lukket fængsel beliggende på Nordfalster

Desuden er BO-HUS ambassadørvirksomhed for projekt ”Rekruttering fra Kanten”.

.