Erhverv

Bo-Hus har haft både del- og hovedentrepriser med byggerier for erhverv.

Byggeri for Bo-Hus

Byggeri for Boligorganisationen Tårbyhuse

Hovedentreprise for East Logistics Ejendomme ApS