1. Spadestik

Det første spadestik blev taget i Roholmparken nyopførelse af 52 lejligheder i Albertslund.